pátek 13. května 2016

Úvaha obřízková

Nyní ponechám stranou ženskou obřízku avěnuji se ryze té mužské.
Je snahou, která je motivována politicko - nábožensky tuto formu zmrzačení mužského genitálu vydávat za cosi když ne rovnou pozitivního, tak alespoň zdravotně neškodného. Souvisí to i s tím, že např. v USA se podařilo "zblbnout" většinu populace, která nechává rutinně děti mužského pohlaví obřezat, aniž by k tomu měla jakékoli důvody, dokonce ani ty iracionální - náboženské. Dovolím si upozornit na fakta, která by měla vést alespoň k opatrnosti.


Základní úvaha

V oblasti předkožky se nachází poměrně silná koncentrace elementů imunitního systému, pojmenovaných po tom samém pánovi, po němž se jmenují ostrůvky tkáně v pankreatu, produkující inzulin (mimo jiné). Je docela pravděpodobné, že její odstranění z větší části a narušení toho zbytku hojením a případně i zánětem z poranění, vede k oslabení imunity, zrjména imunitních procesů v kůži.

Kaposhiho sarkom

Tento nádor vychází z buněk kožních cév. Je vysoce zhoubný. Před nástupem epidemie AIDS se vyskytoval vzácně a prakticky výlučně u mužů "blízkovýchodního původu", tedy Židů a Arabů (kteří obojí jsou v důsledku buď judaismu nebo islámu obřezáváni krátce po narození).
Byl to tedy "hnusně rasistický" a silně "politicky nekorektní" nádor, patřící k jevům, jaké multikulturalisté a jiní neomarxisté nemají rádi, protože konfrontuje jejich blábolení s realitou.
Vzhledem k tomu, že po vzniku pandemie AIDS se "rasismus" či dokonce "antisemitismo - antiislamismus" tohoto nádoru vytratil a on začal likvidovat muže jakéhokoli původu, lze důvodně předpokládat, že jeho progresi zaviňují nikoli nějaké "rasové geny", ale právě oslabení imunity. A dá se vyslovit teorie, podle níž obřízka vede ke slabému (a zřejmě individuálně různému) oslabení imunity, které se u malého procenta takto postižených promítlo do vzácného výskytu uvedeného nádoru. Zatímco masové oslabení imunity, až téměř k nule, vyvolané AIDS, vedlo k manifestaci tohoto nádoru prakticky u kohokoli.
Otázku, proč nebyli postiženi muži obřezaní leč nikoli "blízkovýchodního" původu lze zodpovědět tím, že v obřízkově zblblých USA je podstatně vyšší životní úroveň, a tím i úroveň faktorů, které přispívají k nespecifickému posilování imunity, takže se to u kmenové populace neprojevilo. Zatímco tam, kde to bylo spojeno s nějakým strádáním v mládí, případně nižším hygienickým a výživovým standardem v náboženské komunitě, už bylo toto oslabení imunity natolik posíleno, aby ve vzácných případech "prorazilo" do vzniku zmíněného tumoru. A v Evropě je obřízka nemuslimů a neŽidů natolik vzácná (a navíc zpravidla dělaná až někdy v pubertě nebo ještě později), že se její vliv nemusel u tak vzácného tumoru u této části populace projevit.
Z hlediska zdravotně preventivního by asi stálo za to protlačit ustanovení, podle něhož by se obřízka, mimo lékařsky odůvodněné případy (nejčastěji se jedná o vývojové znetvořeniny mužského urogenitálu), měla provádět až po 18. roce života.

Lepra a tuberkulóza

Dosavadní text lze uzavřít podezřením, že v předkožce vznikají jacísi "policajti", kteří se v dalším životě "rozlezou" po celém kožním ústrojí a bojují s tím, s čím bojuje imunita, tedy se "splašenými" buňkami a s infekcí.
Další věcí je, že za předkožkou se usazuje speciální mikroflóra, která u obřezaných buď zcela chybí, nebo je alespoň kvantitativně i kvalitativně narušena. Jednou ze součástí této mikroflóry je i neškodná bakterie Mycobacterium smegmatis, žijící v odloupané kůži a produktech za předkožkou se vyskytujících žlázek.
Ovšem i tato bakterie, byť žije na povrchu těla, nějak komunikuje s imunitním systémem. A protože se jedná o rod Mycobacterium, je jasné, že má blízko i k patogenům, tedy Mycobacterium tuberculosis (a jeho příbuzným, vyvolávajícím také tuberkulózu) a M. leprae. Je málo známým faktem, že tuberkulinový test je pozitivní i při infekci leprou, a že očkování proti TBC do jisté míry (ono ani proti té TBC nefunguje stoprocentně) chrání i proti lepře.
A zase můžeme konstatovat, že lepra je především metlou zemí, kde je historicky přítomna obřízka. Je, pochopitelně, i všude tam, kde je populace strádající a s oslabenou imunitou. To samé platí i pro tuberkulózu. I ona napadá především imunitně oslabenou populaci.
Faktem je, že ve střední Evropě lepra na začátku novověku více-méně spontánně vymizela. Stejně tak v 19. století začala klesat i incidence tuberkulózy. Obojí zcela jistě souvisí s postupným zvyšováním životní úrovně. Nicméně aby imunitní systém dokázal "zapracovat", tak pořebuje nějaký "vzor" nepřítele, jaký mu poskytuje očkování.
Je docela možné, že uvedenou roli, v míře výrazně slabší než očkování, avšak nenulové, sehrává u nepostižených lidí Mycobacterium smegmatis za předkožkou (a při jistých činnostech se s ním "seznámí" i ženy). Asi to není bůhvíjaká ochrana, ale patrně je možná a v reálu i u části populace existuje částečně oslabený stav organismu, při němž organismus bez ní a s ní dostane tuberkulózu (nebo malomocenství) s rozdílnou pravděpodobností. Rozhodně bych nepovažoval neobřezání za ekvivalent očkování proti TBC, ale považuji za vysoce pravděpodobné, že jakousi nenulovou roli v odolnosti proti patogenním mykobakteriím hraje.

2 komentáře:

  1. Jak vidím obřezaného, chce se mi zvracet. Teď s povděkem kvituji, že je můj dojem podpořen vědecky - má oslabenou imunitu.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Faktem je, že i A.C. Clarke definoval mužskou obřízku jako zmrzačení v jedné ze svých Vesmírných Odysseí.

      Vymazat