čtvrtek 26. května 2016

No smoking fail

Včera elegantně padl "protikuřácký zákon". Ač jsem agresívní nekuřák, mám z toho spíše radost. V té mě ještě utvrzují jedovaté skřeky na Britských listech a od různých dalších "evropských" aktivistů.

Kouření škodí zdraví

Zcela jistě ano, ale zdraví škodí spousta věcí. Pokud bychom se měli vyhnout všemu, co zdraví škodí, nesměli bychom dělat nic, ale i to by bylo špatně, protože to škodí zdraví také.
Současná úprava kouření je více než dostačující proto, aby ochránila reálné nároky nekuřáků na neobtěžování a neohrožování ze strany kuřáků. V každém městě je dostatečný počet nekuřáckých restaurací a naprostá většina z těch, které povolují kouření odpoledne a večer, má zákaz kouření v době vydávání obědů. Problém může nastat ve velmi malých lokalitách, kde nějaká Horní Lhota může mít jen jednu hospodu, jenže v těchto lokalitách zpravidla nekuřáci do hospod nechodí vůbec a zákaz kouření je tam nepřivede.
Prosazovatelé absolutního zákazu kouření v restauracích nás ujišťovali, že tam, kde ho zavedli, nedošlo k žádnému narušení chodu živností. Jenže pak se provalilo, že jen ve Velké Británii bylo v následujících měsících po vyhlášení analogie u nás navrhovaného zákona zrušeno několik desítek tisíc hospodských licencí, přitom jedna licence znamená nejméně jednu hospodu. Byl to prostě masakr srovnatelný s vyhlášením prohibice v USA a možná i horší. Prosazovatelé tohoto zákona (naši i zahraniční) se prostě chovají jako bezskrupulózní lháři bez náznaku přítomnosti cti v těle.
Aktivista - nekuřák, jdoucí si sednout do jediné kuřácké hospody široko daleko poté, co minul vícero nekuřáckých, a následně chrchlající, sténající a dožadující se "nápravy", tj. zákazu kouření v hospodě, kterou si vybral, není žádný ohrožený chudáček. Je to tvor, srovnatelný s anarchistickou pakáží na Klinice a v organizacích s nimi spřízněnými (včetně těch, co se je nyní daří soudit za přípravu teroristických útoků, i těch, co zatím spravedlnosti unikají). Pokud si při téhle činnosti uloví "kačera", tak mu ho budu leda škodolibě přát, aniž bych měl pocit, že se za to musím stydět.

Současný stav u nás

Reálně existují v souvislosti s věcí, kterou měl zákon řešit, dvě bolavá místa.
Jedním je zmíněný problém mikrolokalit s jedinou hospodou, který by rozhodně neměl být řešen na úkor lokalit větších, zahrnujících většinu v tuzemsku žijícího obyvatelstva, kde tento problém není. Stát by měl IMHO vytvořit prostor k tomu, aby si to lidé vyřešili v místě samém podle místních podmínek (někde se dohodou dvě vsi, že v jedné bude kuřácká, v druhé nekuřácká hospoda, jinde to vyřeší jinak a jinde zase úplně jinak), než aby se snažil na podmínky v Horní Lhotě znásilňovat třeba okresní či krajská města (o Praze ani nemluvě).
Druhým bolavým místem je expozice nekuřáků z řad personálu, která je řešitelná standardní ochranou zdraví personálu (obdobnou, jako je na jiných pracovištích s výskytem škodlivin). Stát by zde mohl přispět tím, že by kuřáckou hospodu automaticky vyhlásil za rizikové pracoviště (protože to je administrativně velmi náročná operace) a zjednodušil současně další administrativní nároky kolem její agendy (což by šlo dobře, protože tato pracoviště budou fakticky uniformní). Pokud se zde nechá zaměstnat nějaký nekuřák, tak jistě můžeme kvílet spolu s "klinikáři" a podobnými zjevy nad krutostí kapitalismu (který ovšem v reálu nemáme), ženoucího nebohého námezdně pracujícího kvůli mrzkým penězům do náruče slečny Zubaté, ale to je asi tak vše. Pokud tam bude zaměstnán kuřák, tak je přídavek škodlivin z tohoto pracoviště k tomu, co si vyrobí sám svými dobrovolnými aktivitami, prakticky zanedbatelný.
Zákazy kouření na pálení čarodějnic a podobných akcích jsou prostě natolik totální idiocie, že je opět dobré, že byl tento zákon smeten. To samé se týká i plíživých snah o zavedení prohibice alkoholické (jakoby sociálně destruktivní dopad této prohibice v USA, jejíž následky přetrvávají dodnes, byl málo názorným příkladem).

Chce to brusel

Nebudeme "evropští", chce se to po nás, budeme "kuřácký skansen" a podobné kydy nyní plní internet.
Problém vidím v tom, že pokud po nás z brusele něco chtějí, případně to nařizují, tak je to buď zjevně a na první pohled idiotská a škodlivá věc, nebo jsme to jednoduše ne dost kvalitně a nikoli dostatečně do hloubky všech dopadů analyzovali.
Kdyby bruseli šlo o ochranu zdraví před kouřením, tak by nezakazoval žvýkací a šňupavý tabák, jejichž konzumace nijak neohrožuje okolí a pro konzumenta samotného je mnohonásobně méně škodlivá než kouření (naprostá většina škod na zdraví, způsobených kouřením, padá na vrub jiných látek, než je nikotin, vzniklých pyrolýzou při hoření či doutnání tabáku v cigaretě nebo jiném tabákovém výrobku). Právě proto, že uvedené formy konzumace tabáku byly zakázány v EU jako první, a že je nyní snaha zakázat i elektronické cigarety, rovněž poškozující zdraví konzumentů neskonale méně než normální kouření a rovněž i nepoškozující zdraví okolních nekuřáků, padá zcela jednoznačně argument, že se bruselským jedná o nějakou snahu ochránit zdraví lidí (konec konců, peripetie kolem "uprchlíků" jasně ukazují, že brusel kálí na občany zemí EU, i jejich objektivní potřeby a starosti, totálně a z vysoka).
Další věcí je, že brusel prosazuje udržování nesmyslného střídání času, které ke vzniku rakoviny přispívá také, a je prosazovatelem smlouvy TTIP, která potenciálně ohrožuje zdraví obyvatel EU, protože
  • v USA mají daleko měkčí limity na řadu škodlivin v potravinách
  • řadu látek v EU řešených US normy neřeší, a tudíž tolerují (a ty bychom na základě této smlouvy nesměli odmítat)
  • výrazně posiluje postavení velkých firem, které mají silný zájem stávající špatné US normy ještě dále změkčovat a blokovat zařazení nových prokazatelně škodlivých látek (včetně karcinogenů) mezi látky v potravinách limitované
  • GMO, nad nimiž kvílí ekologisté, jsou z hlediska dopadu na zdraví konzumentů naprosto bezvýznamné a jejich vstup na náš stůl by asi byl jediným pozitivním dopadem této smlouvy
Prostě naši proEUrounijní géniové jsou horkými kandidáty chování se na způsob pážat ve filmu "Zlaté časy ve Spessartu", kde hradní paní nařídí pážeti skočit z okna a následně druhému skočit se podívat, proč se to první nevrací (což vzhledem k umístění "skákací" mistnosti ve věži bylo vcelku jasné), scéna je na čase 1:04:10 a dál. I paní učitelky říkávají Pepíčkům "kdyby skočil Frantík z okna, tak skočíš taky?", což je naprosto přiměřené onomu "musíme to udělat, protože to jiní udělali taky".

Zakazovači

Pokud se podíváme na přehlídku těch, kdo se snaží absolutní zákaz kouření prosadit, tak je to pestrá sbírka jednoznačně patologických osobností. Pokud to této kategorie přičteme i ty, kdo prostě nevědí, která bije, a budou rádi prosazovat "zdraví", bez ohledu na počet jimi vytvořených mrtvol, jejichž spojení s vlastními aktivitami je za horizontem jejich intelektuální potence, pak tato charakteristika zahrne prakticky všechny zakazovače.
Jsou to prostě lidé, kteří by rádi organizovali život všem okolo sebe, bez ohledu na to, zda o to stojí nebo ne. Naopak, přemáhání odporu postižených jim přináší uspokojení, srovnatelné např. s braním drogy nebo masturbací, případně uspokojením násilníka, který vyvrcholí jen tehdy, když partnerku znásilní. Tito lidé by v normálně fungující společnosti byli ve většině případů v klecovém lůžku vhodného zdravotnického zařízení, případně by byli zbaveni svéprávnosti, asi jako se to dělá s patologickými sudiči (kteří však škodí především sobě, nepočítáme-li dědice, co po nich nic nedostanou).
V patologické společnosti, deformované judeokřesťanstvím, se z takových lidí stávají fanatičtí náboženští vůdcové a kazatelé, ohrožující zpravidla její samotnou podstatu. V řadě společností na jiných kulturních základech tito lidé živoří na okraji společnosti, jak bylo zmíněno výše, což je pro celou populaci jednoznačně lepší. Vzpomeňme jen v naší historii, že zemi po husitských válkách bylo možné dát dohromady až tehdy, kdy Jiří z Poděbrad nekompromisně a nemilosrdně pozavíral na hradech svých a svých stoupenců na doživotí všechny radikální náboženské kazatele, co se ještě nestačili pomlátit navzájem v předchozích letech.
Demokratická společnost zpravidla také není s to se s lidmi tohoto druhu efektivně vypořádat. Vzpomínám, jak v Brně před porodnicí na Obilním trhu vydávalo křesťanské skřeky jakési zjevně vyšinuté individuum s křížem, doprovázené obvykle suitou viditelně nábožensky vymozkovaných báb. Údajně "kvůli potratům". A trvalo celá léta, než se ho podařilo při dodržení demokratických pravidel vyšachovat takovým způsobem, že toho opravdu muselo nechat. Nepomohlo ani seznámení se skutečností, že vříská pod okny budovy, kde se žádné potraty nedělají (bylo tam, a možná ještě je, umístěno gynekologicko - onkologické oddělení). Faktem je, že minulému, nedemokratickému, režimu by vypořádání se s ním patrně netrvalo ani dvacet čtyři hodin.

Právě proto, že demokratická společnost si nedokáže se zakazovači a přikazovači všeho druhu (ale i dalšími fanatiky iracionálních bludů) efektivně poradit, je nutné takovéto aktivity zaříznout včas, naprosto nekompromisně a "do mrtě". Jinak se jednoho (ne)krásného dne probudíme v režimu, kde budeme mít denní program vyplněn starostlivou péčí o naše "blaho". Bude zajištěna jeho organizace v co nejzdravějším a nejefektivnějším duchu od času budíčku až do času vypnutí televize a stropního světla. Jako ve věznici nebo v koncentráku.

Žádné komentáře:

Okomentovat