úterý 31. května 2016

"Zradikalizují se" muslimové vlivem protivníků islamizace? 1

Pan Lhoťan vyslovil na Reflexu myšlenku, že se muslimové v Evropě v důsledku působení stran jako je v Německu AfD a u nás "Konvičkovci" a "Okamurovci" zradikalizují, zatímco jinak by zůstali "umírnění" a v souladu s evropskými hodnotami. Dává také příklad judaistů a křesťanů, kteří se také odklonili od s evropskou kulturou nekompatibilních výkladů a verzí svých náboženství.

Jaké háčky v tom vidím?

 1. Judaismus je nadále ve své ortodoxní podobě s evropskou civilizací neslučitelný, jen se ortodoxové chovají tak, aby nedráždili majoritu (respektive ji dráždí jen ti omezenější a jen někdy). Stálo nás to ovšem staletí bojů, kdy na výstřelky ortodoxního judaismu bylo reagováno buď spontánními pogromy (nehodlám vyvracet podezření, že se na nich přiživila i řada vysloveně kriminálních živlů, protože sám tento názor sdílím, nicméně rozbuškou byly téměř vždy výstřelky ortodoxníxch judaistů), nebo (v pozdějších letech) tvrdými akcemi státního aparátu (vpády státních ozbrojenců do ghet, zadržení a drsná likvidace podezřelých osob).
 2. Přizpůsobení křesťanství evropským hodnotám byl rovněž více než tisíciletý proces s historií plnou násilí, válek, genocidních akcí, vyvražďovaček "menšího rozsahu" a podobných fatálních událostí. Současně na většině území Evropy po celá staletí trval bezuzdný teror proti všem, kdo nějak vybočili ze v daném čase a místě povolených limitů víry a jejích projevů.
 3. Islám se takto vnitřně nikdy nezkultivoval. Vždy vedl agresívní války a v případě jejcih úspěchu se dále radikalizoval. Tendence opačné se objevily prakticky jen v souvislosti s jeho porážkami (od reconquisty Pyrenejského poloostrova po katastrofu na konci první světové války), kdy se objevily náznaky liberalizačních nebo dokonce sekularizačních (Atatürk) proudů. V současné době, kdy islám jak cestou přímé agrese, tak i cestou infiltračního dobývání cizích území, je na postupu, jsou takovéto tendence uvnitř něj naprosto minimální.
Britské listy piblikovaly rozhovor se Salmánem Rushdiem, z něhož naprosto jasně plyne, že i tento autor, na jehož hlavu je vypsána ze strany radikálních islamistů odměna, a její výše je periodicky zvyšována, v podstatě není schopen vykročit z hranic, vytyčených barbary ze 7. století. Má představu, že islám Evropu "obohacuje" (pro jistotu se vyhýbá řešení otázky, čím). Obdivuje vyjícího náboženského fanatika Ibn Rushda (který by fatwu nad ním zcela jistě podepsal také) a za největší hrdinství svého mládí považuje to, že sežral sendvič se šunkou. A má představu, že Evropa by se "samozřejmě" měla islámským imigrantům nějak (opět to raději nespecifikuje) přizpůsobit.
Je to tedy typické blábolení humanitárního "pachatele dobra", kterému ani velmi drsná osobní zkušenost nestačila k prozření.
Opravdu chceme historii totálního civilizačního propadu a tisíciletého zpoždění vývoje v Evropě prožít ještě jednou, s islámem? Nestačilo nám, že evropská civilizace byla křesťanstvím vržena o několik století vývoje zpět a celkově ztratila ve vývoji asi jedno tisíciletí? Nehledě k tomu, že na světě neexistuje jediná země, která by se dokázala vlastními silami z vlády islámu vymanit (do nedávna bylo kandidátem na takovou zemi Turecko). Takže propad Evropy do barbarství na úrovni periferie světa v 7. století by byl nejspíš definitivní.

Umírněné projevy

Pokud se pan Lhoťanský dovolává toho, jak se vyjadřují někteří "umírnění" muslimové, pak je nutno konstatovat dvě věci:
 1. Mohou to být lži, podobné těm, jaké používali před nástupem moci zcela běžně fašisté, nacisté i komunisté. Vzpomínám, jak před volbami v roce 1990 kdosi namnožil jako plakát volební sliby komunistů pro volby v roce 1946. Demokratičtější strana v našem politickém spektru podle těchto slibů snad ani nebyla. Realita vypadala ovšem naprosto odlišně a jakmile se komunisté dostali k absolutní moci (kdy tedy mohli reálně splnit vše, co slíbili, protože jim v tom nikdo nemohl překážet) tak prakticky všechny tyto sliby hodili do koše a začali jednat "po komunisticku". Přesně to samé nám mohou předvést i ti muslimové, nehledě k tomu, že v historii se podobné věci opakovaně staly (už zmocnění se Mekky Mohamedem a jeho ozbrojenci bylo provedeno za základě porušení spojenecké smlouvy, stvrzené přísahou).
 2. Na opravdu umírněných muslimech mohou jako na živném substrátu vyrůst a zesílit muslimové neumírnění. Jasně to vidíme v západních zemích, kdy první generace muslimů byla jakžtakž s evropskými hodnotami kompatibilní, ale druhá a další se postupně radikalizovala až do masívní podpory teroristů a džihádistů z chalifátu. Přitom ani v dobré víře jednající muslimové nemají po ruce žádné mechanismy, kterými by mohli procesu radikalizace dalších generací i příchodu nových radikálních muslimů do země zabránit. Maximálně mohou volit "islamofóbní" strany, takže ve Francii představuje tato část muslimů významnou složku elektorátu Le Penovců.
Další věcí je, že absolutní podpora, kterou poskytla muslimská komunita pachatelům teroristických útoků v Paříži a Bruselu, ukazuje, že "naši" muslimové ani více radikální být už snad nemohou. Pokud dostanou zbraně, tak budou ve jménu Alláha a Mohameda vraždit naprosto stejně, jak to dělali ti ukrývaní teroristé.
Kdo pamatuje facebookové stránky "šaríja pro česko" tak ví, že i současní muslimové u nás, zejména konvertité, jsou nositeli naprosto extrémistických názorů. Podporují vraždění "odpadlíků", podporují vraždy "ze cti" a podporují další islámskou kriminalitu. I masívní podpora muslimů zločincům, zadrženým v pražské modlitebně (následná demonstrace na Letné) ukazuje jasně, že se "naši" muslimové ztotožňují s pachateli zločinů "ve jménu islámu" a organizují se k podpoře zločinců prostřednictvím náboženské obce.
Je třeba rovněž konstatovat skutečnost, že v řadě případů jsou některé projevy a jejich původci desinterpretovány a jejich mírumilovnost nebo tolerantnost jsou ve skutečnosti zcela iluzorní.
(dokončení příště)

2 komentáře:

 1. V zásadě se dá říci, že našim největším problémem nejsou ani tak vozembouchové, jako je jím naše servilita vůči nim, která hraničí se sebezhoubnou debilitou. Ono k tomu opravdu není moc co dodat.

  OdpovědětVymazat
 2. Pan Lhoťan se mýlí. Sice by se mohlo po nějaké době říkat, že se jedná o typický slepicovaječný problém a že se nedá říci, co nastalo dříve, zda radikalisace islámu vůči místním lidem a kultuře, nebo zda radikalisace místních vůči islámu nastala až následkem radikalisace islámu. Jenže ono to opravdu tak není. Mně osobně byl ještě před 20-ti lety islám srdečně „ukradený“ a vůbec mi nezajímal. Jakmile se mi začal objevovat v médiích, drze na očích, to byste prostě museli vidět, jak se na vás ti nafoukaní vozembouchové přezíravě koukají. Když jim to vrátíte a necuknete, stáhnou se. Takže ne, je to jen propaganda, není to slepicovaječný problém je to jasné. Kde se islám objeví, nastanou problémy pro kohokoliv a cokoliv jiného. Problém je tedy přesně v tom, že je to totalitní ideologie a politický systém, který se oficiálně schovává za náboženství. Ve skutečnosti je to o několik řádů horší, než svého času Hitler se Stalinem a japonským císařem dohromady. Naštěstí je to vojensky naprosto neschopné. Bohužel je to svinstvo všeho schopné co se korupce týče, podívejme se na americká a evropské jelita (tzv elity)...

  OdpovědětVymazat