úterý 22. srpna 2017

Máslo za padesát korun - vítejte v EU s jejími nesmyslnými regulacemi

Dnes je již jasné, že současná vlna zdražování mléka a mléčných výrobků, nejvíce pozorovatelná na cenách másla, je daná ekonomikou EU.

Regulace

EU sice ještě nedospěla tak daleko jako nacisté nebo komunisté, totiž aby ekonomiku rozvracela "plánovitým hospodářstvím", ale blíží se k témuž cíli pomocí nejrůznějších nesmyslných a škodlivých regulací.
Jednou z mnoha těchto regulací je i nařízené snižování počtu hovězího dobytka, včetně dojnic, z čehož plyne i omezování produkce mléka. Další regulace zasahují do samotné produkce, kdy určitá výroba je dotována a jiná ne (klasická situace, v níž se silně vyplácí korupce), a opět se i to týká mléka a mléčných výrobků (mimo jiných komodit).
Jistěže dalším faktorem je skutečnost, že zvýšení ceny másla na cca osm eur za kilo se více dotkne obyvatel nových zemí EU, jejichž platy jsou v porovnání s obyvateli zemí starých žebrácké. Ukazuje to tedy i na to, jak občané starých zemí a jejich vůdcové na obyvatelstvo zemí nových kálejí zvysoka. Zcela jistě i tento fakt hraje roli v tom, jak malou podporu mezi obyvateli nových zemí má avanturistická snaha některých levicových politiků "dostat se do jádra EU", protože normálním lidem je jasné, že by po nás bylo v této situaci šlapáno daleko víc.

Záměry a realita

Proponované (a možná i skutečné, přestože bych se vůbec nedivil tomu, že je něco úplně jinak) záměry EUroregulací by měly chránit jednotlivé výrobce asi jako když středověké a raně novověké cechy stanovovaly jednotlivým členům maximální počty výrobků a služeb, aby nedošlo ke snížení cen.
Pochopitelně, kdo je na tom bit, je spotřebitel, protože takto regulovaná ekonomika je vždy ekonomikou nedostatkovou. My s tím máme, v důsledku více než čtyř desítek let vlády komunistů, velmi jednoznačné zkušenosti a rok 1989 byl mimo jiné motivován i snahou utnout nesmyslné a škodlivé socialistické regulace a plánování, působící drahotu a všeobecný nedostatek všeho.
Je to naprosto logické, ekonomika je oblast natolik složitá, že selhává i její modelování na superpočítačích. Z tohoto důvodu jakýkoli zásah do ní nutně musí mít řadu nežádoucích vedlejších účinků, a to i takových, s nimiž nikdo nepočítal. S některými se počítá a je alespoň snaha, či předstírání snahy, o jejich kompenzaci. Ovšem je třeba si uvědomit, že do tak složitého systému opravné procesy vnášejí další a další chyby a zmatky, jejichž výsledkem jsou další neočekávané chyby, tedy vedlejší dopady v jiných oblastech.
Ekonomiku prostě řídit nelze, pokud naprosto nezrušíme volný trh jako třeba v Severní Korei a nezavedeme najaký vězeňsko - kasárenský systém, který bude velice striktně kontrolovat to, co si obyvatelé a v jakém množství a kvalitě, mohou zakoupit (případně jim to dávat jako příděl). Zcela jistě je právě toto cílem některých levicových sil v rámci vedení EU a jí vyvolávané krizové jevy v ekonomice se těmto silám v podstatě hodí.

Prosperita

Evropská nadvládní organizace prosperovala do té doby, než se EHS, zajišťující především volný pohyb osob (včetně podnikatelů a pracujících), zboží a služeb, proměnila na všechno regulující EU, navíc v mnoha konkrétních oblastech regulující zcela iracionálně, pokud ne antiracionálně.
Současná EU do značné míry žije z toho, co bylo vytvořeno a nahospodařeno v dobách EHS. Tyto zásoby stále více docházejí a stále více je EU odkázána na "reálný EUropeismus", který můžeme vzít jako paralelu s "reálným socialismem", což byl za Husáka takový stav socialismu, v němž by tento žil jen z vlastních zdrojů.
Reálný socialismus se ovšem nikdy nepovedl, i naše vysoké školství (mimo jiné) do roku 1989 (a mnohdy i poté) spotřebovávalo přístroje a zboží, získané před komunistickým pučem např. cestou UNRA.
Stejně tak i "reálný EUropeismus" pořád ještě (naštěstí) nemáme, nicméně ekonomické zhoršování, pozorované i přes současnou konjunkturu cyklického vývoje ekonomiky, ukazuje, že se tomuto "ideálu" začínáme přibližovat.
Navíc stále narůstá negativní očekávání, které začíná podvazovat podnikatelské aktivity (jako na zavolanou k tomuto bodu mi zrovna včera řekl soused, podnikatel, že odkládá plánovanou stavbu domu, přestože má pozemek, zasíťování i stavební povolení, protože očekává v dohledné době krizi a nechce se vydat z úspor).
Takováto negativní očekávání, která EU svými aktivitami vyvolává, mají, pochopitelně, na ekonomiku rovněž negativní dopad a mohou se stát významným faktorem prohlubování a prodlužování krize.

"Máslo za (či spíš přes) 50 Kč" (myšleno čtvrt kila) je důsledkem nesmyslných a škodlivých regulací EU v ekonomice a opět se jedná o pozitivní argument pro případný Czexit.

1 komentář: