čtvrtek 3. srpna 2017

Další zahalená muslimka

Objevila se zpráva o dalším konfliktu se zahalenou muslimkou na koupališti.

Širší kontext

Uvidím-li někde Žida se žlutou šesticípou hvězdou na hrudníku, tak je mi jasné, že pokud to není nějaký idiotský happening, pak je někde v dosahu mocenský aparát nacistické strany a státu, který ho tu žlutou hvězdu, jakožto znak dehonestovaných obyvatel s výrazně sníženými právy, nutí nosit a trestá ho, když ji odloží.
Uvidím-li někde ženu zahalenou na muslimský způsob, tak za ní opět vidím (a musím vidět) obludný islámský mocenský aparát, který ji k tomuto oblečení (navíc naprosto nevhodnému pro naše klimatické podmínky) nutí pod hrozbou sankcí ze strany islámistické "paralelní justice".
Z tohoto důvodu patrně naprostá většina obyvatel našeho státu, údajně nejateističtějšího na světě, nemá dobrý pocit ze zahalené muslimky. Ta totiž signalizuje, že islám natahuje své krvavé spáry i na naše území. Vzhledem k tomu, že islám trestá ateismus smrtí, je pohled na takto zahalenou ženu pro ateistu asi stejně "příjemný" jako pro Žida pohled na pochodujícího příslušníka SS.
Další věcí je, že podobné zahalení hlavy, jaké používají muslimky s hidžábem, nosí ženy, které absolvují ozařování a cytostatickou léčbu, v jejichž důsledku mají poničené vlasy. Takže ta muslimka se pak dostane při vnímání normálním člověkem na podobnou úroveň jako někdo, kdo chodí v černých brýlích a s bílou holí a není přitom nevidomý.

Užší kontext

Už jsem zde před časem zdůvodnil, proč jsem přesvědčen, že četnost konfliktů mezi muslimy a normálními lidmi bude ve všech evropských zemích (nejen u nás) narůstat, přičemž na počátku půjde o nárůst tendující k exponenciální křivce. V této souvislosti lze chápat současné konflikty zahastrošených muslimek s příslušníky majority jako něco, čeho bude přes veškeré úsilí organizací i institucí, vnucující společnosti zrůdné a nepřirozené chování dle zločinné neomarxistické ideologie politické korektnosti a multikulturalismu, postupně narůstat. Je to dáno do značné míry tím, že neomarističtí vůdcové neumějí (nebo nemohou, viz dále) reflektovat rozdíly mezi starými zeměmi EU (v nichž se jim podařilo významné části populace vymýt mozky neomarxistickým hovadstvím a z dětí nadělat neomaristické Pavlíky Morozovy, denuncující své rodiče a další příbuzné) a novými zeměmi, kde jednak tento proces nemohl probíhat od začátku 70. let, jednak jeho praktiky i ideologie velmi silně připomínají v roce 1989 masovými akcemi obyvatelstva odmítnutý a v jejich očích silně zdiskreditovaný komunistický režim.
Obojí je zdrojem "nepochopitelného buranského odporu", s nímž se neomarxističtí zločinci, jejichž ideálem je společnost po-potovské Kambodže, nedokáží ani vyrovnat, ba ani nezapadá do jejich nesmyslných paradigmat vnímání světa. Většina z nich považuje rok 1989 za bezmeznou tragédii, srovnatelnou snad jen s porážkami "republik rad" po první světové válce, která znamenala zánik nadějí na světovou marxistickou revoluci a vznik celosvětového marxistického superstátu (tedy v podstatě megagulagu, jakým je ta Severní Korea).
Dodnes se s tímto sociálním procesem nevyrovnali, vnímají ho jako jakousi anomálii na cestě za komunistickými světlými zítřky, a v tomto duchu vymývají mozky studentům. Naši studenti, pobývající na západních univerzitách v rámci Erasmu a podobných projektů, se s tím opakovaně setkávají a setkávají se i se zjevnou nenávistí ze strany lektorů společenských věd.
V reálu ovšem představují země bývalého východního bloku naději pro celou Evropu, území, z něhož bude možné provést antineomarxistickou "kontrarevoluci" a případně i reconquistu vůči islámským okupantům.
Právě toto je ovšem faktor, vyvolávající zběsilost neomarxistických zločinců, a na ideologických nebo na politických postech, včetně věrchušky EU i Německa, Francie a dalších "starých" zemí tohoto soustátí.
Z uvedeného pohledu je také klíčové pro další osud celé Evropy udržení normálních a civilizovaných poměrů, které již vidíme pouze v těchto zemích (zejména státech V4) a postrádáme jejich přítomnost na západ od bývalé "železné opony".
Je to také zdroj časové tísně pro neomarxistické koryfeje, protože pokud se nepodaří "jedním vrzem" přeměnit celou EU na něco blízkého pol-potovské Kambodži nebo Severní Koreje, třebas i s dopomocí islamistů, potom se dá vcelku logicky předpokládat, že východní země sehrají stejnou roli ideologických odpůrců a tvůrců krystalizačních jader protitotalitní opozice, jakou sehrály v prostřední třetině minulého století tehdy ještě svobodné a demokratické staré státy EU.

Role islamistů

Islamisté mají jednoznačně sehrát roli rozbíječů demokratické společnosti a tvůrců teroru proti obyvatelstvu výchpdních zemí EU. Právě toto je hlavní důvod, proč nám je neomarxističtí politici zuřivě cpou přes veškeré technické překážky, i přes vůli samotných imigrantů, kteří touží jen a jen po vysokých sociálních dávkách, jaké jim poskytují "staré" země EU.
Neomarxisté jsou ochotni jít i do rizika občanských vzpour vyvolaných tím, že by nepracující a k čemukoli rozumně pro společnost užitečnému nepoužitelní imigranti měli nuceně pobírat sociální dávky značně převyšující průměrné platy v ekonomice států V4.
Hoří jim koudel u zadku, protože se jejich zrůdná antiutopie začíná hroutit i ve starých zemích. Klesá jejch podpora a narůstá podpora antisystémových stran, byť zdaleka ne tak rychle, jak by to bylo optimální.
Přinejmenším část těchto věcí chápe instinktivně stále větší procento našich obyvatel a muslimové jsou asi stejně "oblíbení" jako za dob protektorátu v Česku žijící Němci (a podobné je to i v dalších zemích bývalého východního bloku).
A jsme kruhem zase zpět u konfliktu normálních občanů s fanatickými islamistkami, dávajícími svou ideologickou orientaci najevo svým oděním.
Roztomilá věc se podařila Britským Listům, když dali publicitu zprávě, že jacísi "xenofobové" zaměnili vysoké sedačky s podpěrkami v autobuse za sedící zahalené muslimky. Jistěže to používají coby ukázku neopodstatněnosti obav před muslimy. Neuvědomují si totiž, že je to v reálu drsná obžaloba islámu, když nutí ženy do zahalování se takovým způsobem, že jsou zaměnitelné s kusem nábytku (nebo, aby mě někdo nechatal za detaily, s autovybavením), a tedy perfektní ukázka dehumanizace žen, prováděné islámem.

Řešení

Z uvedených konfliktů nejsem nijak nadšený, dal bych přednost systémovým řešením typu jednoznačně formulovaných zákazů, nutících muslimy k dodržování civilizovaných zvyklostí pod takovými tresty, že by se jim (včetně konvertitů) vyplatil odchod ze země, pokud je nechtějí respektovat.
Takovéto řešení ovšem není možné bez současného vypráskání neomarxistů (je prostě třeba je postavit do stejné klajny s nacisty, fašisty i klasickými bolševiky) z pozic, na nichž by mohli škodit, včetně vyhození ze státní správy (včetně justice) i z oblasti školství a kultury. Něco podobného nyní provádějí v Polsku a v menší míře i v Maďarsku, za strašlivého jekotu neomarxistických totalitářů.
Takovou očistu bude nutné provést i u nás. Nebál bych se ani nějakých "komisí pro neomarxistickou činnost", které by, podobně jako druhdy "komise pro neamerickou činnost" distancovaly nebezpečné levičáky, vědomě pracující pro nepřátele demokracie, ze státní sféry, školství i kultury.
Je jistě otázka, zda podobná očista společnosti bude proveditelná za našeho současného členství v neomarxisticko totalitářské EU.

Zahalená muslimka tedy nejen že signalizuje narůstající riziko vzniku islámské barbarské totality, ale signalizuje i vážné systémové chyby v našem státním zřízení (navíc často vnucené z pozice EU).

3 komentáře:

 1. ...čeká nás spousta práce. P.H.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím, že většině myslících je jasné, proč nepovolovat vnější atributy islámu. Ti ostatní to tuší - včetně těch, kteří to schvalují jako "projev náhožensk svobody".
  Ad "komise pro neomarxistgickou činnost": Obávám se, že by v nich byli především zmiňovaní kryptomarxisté - aby ochránili své soukmenovce.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano, zahalená „strašidla“ působí podobně, jako mločí hlava ve Vltavě ve Válce s mloky od Karla Čapka.

  OdpovědětVymazat