středa 16. srpna 2017

Opravdu pro odvrácení Brexitu chyběli vzdělanci?

Pan Čulík opakuje novou mantru levičáků: Brexit prý zavinilo to, že ve Velké Británii nebylo dost vzdělaných lidí, kteří by svým hlasováním proti zvrátili "katastrofální" výsledek.

Statistiky

Statistiky zcela jistě něco říkají, nicméně pro jakoukoli statistickou metodu platí ono známé "garbage in - garbage out".
Problém statistik, které používají levicoví agitátoři, je ten, že ty zohledňují jen formální znaky vzdělání a nikoli podstatu věci, tj. jestli je toto vzdělání vzděláním skutečným v nějakém vědeckém či technickém oboru, nebo zda se týká pouze o ideologickou indokrinaci ukončenou formálním titulem, jak se to děje v případě naprosté většiny humanitních oborů.
Takovéto statistiky, které v podstatě sčítají hrušky s jablky (či spíš bramborami či dokonce koňskými "koblížky"), mají jen velice malou výpovědní hodnotu, protože dávají do stejné skupiny bezcenné žvanily s lidmi skutečně prospěšnými pro chod ekonomiky i státu. A je vcelku jasné, že tyto skupiny mají rozdílné zájmy a patrně se budou i rozdílně chovat v praktické politice.

EU a věda

Začíná vycházet najevo, že jednou z významných motivací při hlasování pro Brexit byla otázka potlačování vědeckého a technického pokroku v EU, které je dáno jak postoji vrcholných orgánů této organizace a jí nadiktovanou legislativou, tak i podporou nejrůznějších parazitů, kteří se snaží vědecký pokrok zastavit nebo alespoň zbrzdit terorem a dalšími aktivistickými akcemi vůči vědeckým institucím i podnikatelům.
Velmi drasticky se antivědecké působení EU projevuje v oblasti biotechnologií. Praktické použití GMO je v EU (až na několik málo výjimek) postaveno mimo zákon. I uvedeným výjimkám jsou ovšem v praxi kladeny značné překážky, což do jisté míry financuje a organizuje EU prostřednictvím NGO.
EU nakonc musela povolit BT kukuřici. Její neškodnost je naprosto jasná a veškeré práce, které "prokazovaly" její negativní dopad, byly zcela jednoznačně identifikovány a prokázány jako podvodné. Tyto podvodné práce ovšem byly do jisté míry řízeny a financovány z prostředků EU. Nicméně i přes toto formální povolení rozloha ploch osetých touto plodinou stále klesá, protože z EU placené a řízené NGO posílají aktivisty na likvidaci polních kultur BT kukuřice a do značné míry zajišťuje beztrestnost zločinců, kteří tyto akce provádějí. EU např. prosadila zákaz protipěchotních min, kterými by se tato pole dala chránit přímo excelentně. Nehledě k tomu, že EU podporuje a prosazuje socany všeho druhu, kteří kladou nejrůznější překážky tomu, aby lidé mohli účinně chránit svůj majetek.
Další věcí je podvazování výzkumu v oblasti biotechnologií. Věci už došly tak daleko, že Česko má v biotechnologiích a jejich vědeckém zázemí několik význačných a světově uznávaných vědců, ale ti toho mohli dosáhnout jen působením mimo zapšklou bruselskou žumpu. To samé, a dříve, se stalo Velké Británii. Jednak mají více vědců, jednak je odchod z tohoto státu do bývalých kolonií pro občany Velké Británie jednodušší a spojený s menším kulturním šokem než podobný přesun pro naše občany.
Náš levičácký tisk a další sdělovací prostředky nás ovšem "zapomenuly" informovat o tom, že diskuse o cíleném a řízeném zaostávání EU v řadě vědeckých a technických oborů (ty GMO jsou jen příslovečnou nad hladinu vody trčící částí ledovce) ve Velké Británii v souvislosti s Brexitem probíhala, a že vědecky a technicky orientovaná inteligence se z tohoto důvodu přiklonila spíše pro Brexit.

Argument pro Czexit

Uvedené zaostávání EU v oblasti jak výzkumu tak i jeho aplikací (což se posléze promítá i do vzdělanosti) se nutně negativně promítají a promítat budou (s nárůstem spíše exponenciálním) rovněž do ekonomiky našeho státu. Czexit by mohl toto zlomit.
Naší výhodou proti rozvojovým zemím, do nichž část odborníků na tyto technologie utíká, je daleko vyšší kvalifikace průměrného obyvatele, která by umožňovala daleko snadnější zřizování menších firem (ale i třeba získávání pomocných sil pro výzkum a zcela jistě i výchovu dalších odborníků). Oproti Číně u nás není zcela nevyzpytatelný totalitní režim, v němž člověk neví dne ani hodiny, kdy se buď někomu mocnému znelíbí, nebo kdy nepřekročí nějaký obskurní a obecně neznámý paragraf z utajovaných (minimálně na úrovni výkladu) místních zákonů. Oproti Japonsku zase máme výhodu v daleko nižší míře rasismu obyvatelstva (to se týká i naší komparace s Izraelem).
Mohli bychom se poměrně snadno stát přinejmenším lokální mocností v biotechnologických disciplínách a zopakovat tak prvorepubliční úspěchy např. s produkcí bot na světové úrovni. Něco takového by bylo daleko rozumnějším rozvojovým programem než budování obskurního průmyslu "4D", který je připravován v podstatě na míru německé ekonomice a z nás by učinil jen ekonomický přívažek Německa, snadno odhoditelný v případě jakékoli krize.

Abych to tedy shrnul, ve Velké Británii pro zvrácení hlasování o Brexitu nechyběli vzdělanci, ale pologramotný odpad z "humanitních studií", případně rovnou pár let působení nějaké Sorosovské "Středoevropské univerzity", jaká takovéto bezcenné pseudovzdělance seká jak Baťa cvičky. Hlubší rozbor důvodů v oblasti vzdělanosti, které převážily pro Brexit, navíc napovídá, že Czexit by nemusel dopadnout zdaleka tak zle, jak to placení pohůnci Bruselu líčí.

1 komentář:

  1. A nenapomohli tomu brexitu vzdělanci z medicínských, genetických a farmaceutických oborů, které ta unijní úřední debilita a bigotní etika silně poškozují? A nerozhodli se tito lidé, že by byla škoda aby jim kvůli tupounům, ať už bigotním nebo úřednickým, ujel v jejich oborech vlak?

    OdpovědětVymazat