úterý 15. srpna 2017

Co by měla dělat LGBT komunita

Kontraverze kolem Gay Pride ukazuje vcelku jasně, že okolo této akce se kupí síly, pro které je LBGT komunita jen nástrojem, a to z kategorie "použij a zahoď".

Síly proti

Síly proti Gay Pride mají v jednom pravdu. Tato akce i vše další, co na ni navazuje, nějakým způsobem ohrožuje tradiční model rodiny, který prosazují nábožensky orientované síly jako jediný možný.
V minulých glosách na toto téma jsem se snažil dokázat, že tento "tradiční" model rodiny není jediný možný, a že ataky proti nemu nemusejí vůbec znamenat ataky na rodinu jako takovou.
Je třeba si uvědomit, že uvedený model rodin (heterosexuální pár a jeho děti) byl převzat od primitivních babarů na úsvitu starověku. Jeho platnost byla do jisté míry odůvodněna konkrétními životními podmínkami těchto barbarů. Ty ovšem s našimi životními podmínkami nemají naprosto nic společného. Tento model je udržován uměle prostřednictvím ideologie, opět převzaté od oněch barbarů, a proto naprosto nekompatibilní se současnou dobou.
Tato ideologie a věci od ní odvozené představuje zcela jednoznačnou překážku v rozvoji lidstva. Navíc dochází k tomu, že se stále více míjí s realitou, a tím stále více narůstá sociální napětí, které směřuje k nějaké formě krize.
Faktem je, že už např. prodloužení života oproti oněm barbarům atakuje jejich model rodiny vznikem rodiny vícegenrační, v níž platí další vztahy, které barbaři, žijící po pubertě v průměru jedno dvě desetiletí, v podstatě nemuseli mít nijak vychytané.
Nicméně už středověká Evropa musela řešit problémy s psychicky a fyzicky nekompetentními prarodiči a řešila to nakonec předáním moci (a pravomocí rozhodování) do rukou kompetentních mladších členů rodiny (zpravidla syn nebo zeť) a vejminkem pro starší pár nebo jeho zbytek.
Existují i modely "vyhánění" dětí z rodiny po dosažení plnoletosti (zpravidla v průběhu nebo po skončení vysokoškolského studia nebo získání zaměstnání) s tím, že v původní domácnosti zůstávají mladší sourozenci, případně se, v souvislosti se sukcesívní polygamií, pár rozpadne a vytvoří nové rodiny s novými partnery a někdy i nové děti. Vzpomeňe na Galsworthyho "Ságu rodu Forsythů" a její pokračování (nebo alespoň tv seriál podle těchto románů), ukazující, že tyto věci se v bohatších zemích a v bohatších vrstvách, v nichž se lidé dožívali vyššího věku, děly již na přelomu předminulého a minulého století (manželské peripetie Karla IV nebo dokonce Jindřicha VIII nechávám stranou, protože v nich hrála dosti významnou roli politika).
Těmito příklady jsem jen chtěl demonstrovat fakt že model rodiny jako heterosexuálni dvojice, navíc "jednou pro vždy" dané, sama biologická i sociologická realita popírá.
Uvedené síly (organizující různé "trucakce", jsou tedy zcela mimo realitu.

Síly pro

Už jsem se zmiňoval, že vedle sil, které se snaží podporovat zcela jednoznačně pozitivní a celospolečensky přínosnou emancipaci LGBT osob se na Gay Pride účastní i síly, pro něž je celá LGBT komunita jen beranidlem proti společnosti a hlavně proti tradičnímu postavení rodin jako ekonomickému a sociologickému základu společnosti.
Tyto síly, LGBT komunitu zneužívající, jsou vesměs poplatné neomarxismu a podobným ideologiím, plánujícím značné společenské změny na bázi sociálního inženýrství. Ty se už v minulosti opakovaně (naposled v roce 1989, nepočítáme-li jejich krachy v případě brexitu a zvolení D. Trumpa) přsvědčily o tom, že společnost uspořádaná do fungujících rodin je hlavní překážkou zavádění jejich fantasmagorií.
Tyto síly se proto snaží rodiny (jakékoli) rozbít jakýmikoli způsoby. Bez ohledu na to, zda budou rozbíjet tradiční výchovu dětí v rodinách zaváděním povinné ústavní výchovy v co nejmladším věku (viz tažení současné ČSSD za povinnou školku od dvou let), rozbíjením rodin a nucenou výchovou dětí v ústavech nebo "prověřených" pěstounských rodinách, masovými zásahy různých pochybných institucí do dění v rodinách apod.
Zájmem těchto sil rozhodně není funkční rodina gayů, lesbiček a podobných alternativních osob, vychovávající děti, k nimž členové páru mají nějaký vztah (biologický nebo sociální), protože taková rodina by byla naprosto stejnou překážkou zavádění sociálně inženýrských fantasmagorií, jako rodina na bázi heterosexuálního páru. Tyto síly chtějí prostě rozbít všemi cestami tradiční rodiny (včetně těch, které jsou postaveny na netradiční "genderové" kombinaci dospělých členů) a podpora LGBT komunity (zcela jistě jen omezená a dočasná) je pouze jedou z nich.
Navíc jsou některé akce kolem Gay Pride rafinovaně organizovány a manipulovány tak, aby presentovaly LGBT komunitu co nejvíce negativním způsobem a vyvolaly vůči ní odpor i těch členů majoritní společnosti, kteří jinak nemají s příslušníky této komunity žádné problémy a podporují i takové věci, jako je např. zavedení plnohodnotného manželství gayů a lesbiček.
Řada členů uvedené komunity tuší tuto čertovinu, nebo alespoň obecně zlé záměry, části organizátorů Gay Pride a dění v jejím pozadí. Proto se také řada z nich od této akce distancuje, byť třeba prohlášením typu "já jsem homosexuál, ale ne gay", což poněkud připomíná podobná prohlášení ze strany jedné menšiny "já nejsem žádný Rom, ale poctivý Cigán", kdy jde v podstatě o to samé - zneužití této skupiny k atakům na celou společnost a distancování se části zneužívané skupiny od těchto škodlivých aktivit.

Co by měla LGBT komunita dělat

Jsem toho názoru, že LGBT komunita, chce-li si udržet respekt majoritní společnosti, by se neměla nechávat manipulovat do role nástroje tuto společnost atakujícího a ohrožujícího.
Část této komunity, jak jsem už uvedl, toto chápe a reaguje na to ignorováním celé této akce.
Ignorování ovšem, bohužel, nestačí. Bylo by velice záhodno, aby alespoň někteří z těchto členů LGBT komunity postupovali aktivně a zapojovali se do akcí, které by jednak představovaly veřejnosti jejich komunitu v pozitivních barvách (včetně vysvětlení problémů, které existovaly a existují). Patrně by se měli i distancovat od nejjasněji identifikovatelných výstřelků. Za takový výstřelek lze považovat i heslo letošní Gay Pride o "respektu" k LGBT komunitě, protože tento "respekt", jak tento pojem chápou neomarxisté, staví členy "respektované" komunity nad majoritní heterosexuální populaci, alespoň podle jeho významu v neomarxistickém newspeaku.

Jak třídit?

Zcela jistě bude nutné nějakým způsobem třídit aktivisty a organizace kolem Gay Pride na síly světlé a temné (jako ve Star Wars). To jistě může být trochu problém, protože skupiny a jednotlivci obou stran používají stejnou nebo alespoň velice podobnou frazeologii a síly temnoty se navíc aktivně maskují.
Existuje ovšem jedno velice jednoznačné a dobře fungující kritérium, které tyto síly dokáže od sebe rozpoznat: Tímto kritériem je vztah k islámu a islamizaci.
Kdo bude podporovat šíření informací o dění v islámském světě, včetně pronásledování "alternativně sexuálních" osob, nestojí na straně sil zla (alespoň ne zcela).
Kdo naopak bude pod různými záminkami bránit tomu, aby na doprovodných akcích byla např. mapka zemí, kde je homosexualita trestně postihována (a hlavně s vyznačením států, kde je za ni udělován trest smrti, což jsou prakticky výlučně země islámské), ten zcela jistě stojí na straně temnoty a jeho zapojení do dalších akcí umožňuje poměrně snadno identifikovat ty, které nejsou k prospěchu LGBT komunity.
Zcela jistě existuje dojemná, ale ovšem lživá, legenda na téma "LGBT komunita je pronásledována, muslimové jsou také pronásledováni, proto by to spolu měli dát dohromady". Tato legenda je stejně nesmyslná jako kdyby se někdo pokoušel dát rovnítko mezi působením antisemitských sil ve společnosti a omezováním neonacistů policejní mocí a justicí. Pomoc Židů neonacistům (asi proto, aby mohli postavit nové a ještě účinnější továrny na smrt pro Židy) coby naprostý nesmysl chápe vcelku každý, ale snahy některých sil kolem LGBT komunity o její zaměření na "pomoc" muslimům (asi proto, by mohli zavést šaríju, podle níž je homosexualita hrdelním zločinem) pro některé lidi (včetně LGBT) takto snadno, bohužel, čitelná není.
Je třeba nedát se zmást ani tím, že podporu islamistů organizují i někteří gayové. Tito lidé jsou zpravidla zahraniční občané a v okamžiku, kdy by začlo být v důsledku jejich aktivit zle, prostě vytáhnou ze šuplete pas a odjedou a místní LGBT nechají utopit v sajrajtu, který nadělali.
Tohle jsou věci, které za příslušníky LGBT komunity nemůže nikdo jiný udělat, protože pořádek ve svých věcech si musí tato komunita udělat sama. A udělat si ho musí, pokud nechce být vnímána majoritou jako hrozba (protože se s protispolečenskými aktivisty z Gay Pride, bohužel, svezou i ti LGBT, kteří se od její současné podoby distancují).

K těm alternativním rodinám

Reaguji touto glosou na diskusi k předchozímu textu na toto téma, alespoň stručně v několika bodech:
 1. "Přirozené" rozmnožování bez lékařské asistence zcela jistě fungovalo i u bezcenných barbarů na úsvitu starověku. Jistěže by bylo preferováno i v situaci nějakého civilizačního kolapsu. Nicméně už v této situaci by se patrně uplatnily postupy, které nevyžadují sofistifikovanou technologii, ale jen znalosti (jako je např. umělé oplodnění injekční stříkačkou, dala by se na to použít i bezová stříkačka, jaká byla dětskou hračkou snad již někdy ve středověku).
 2. Už kolonizace Marsu si patrně bude vyžadovat sterilizované kosmonauty a kosmonautky, kteří si povezou (třeba i svoje) spermie a vajíčka zmražené v nějakém olověném trezoru, kvůli ochraně před kosmickým zářením během cesty.
 3. Cesty ke hvězdám budou vyžadovat postupy ještě sofistifikovanější. Dokážu si představit i syntézu zárodečných buněk (nebo dokonce oplozeného vajíčka) v cílové soustavě podle informací, uložených v anorganické matrix, odolnější vůči poškození zářením než DNA. A jeho následné vyvinutí v umělé děloze.
 4. Takže pro nás, pro něž nejsou hvězdy jen dírky v černé kouli, položené nevysoko nad mraky (jak tomu bylo u těch raně starověkých barbarů), ale alternativními slunci s rodinami potenciálně obyvatelných a kolonizovatelných planet, musejḯ být představy těchto barbarů o rozmnožování a rodině zavádějící a bezcenné, protože se míjejí s našimi praktickými potřebami.
 5. Zcela mimo výše uvedenou HiTech oblast: V situaci, kdy máme vysoký (a časem spíše narůstající) počet nechtěně neplodných párů, bychom měli zcela nekompromisně podpořit každého, kdo chce nějakým (byť alternativním) způsobem mít dítě a v rodině (jakékoli) ho společně vychovávat, byť by to měl být třeba pár ovce s hodinami (jako ve známém televizním seriálu). Nehledě k tomu, že "přirozené postupy bez lékařské asistence" selhávají, jak je v současné praxi vidět, i u klasických heterosexuálních párů, takže se bez HiTech (včetně jeho dalšího rozvíjení) neobejdeme ani při tomto způsobu rozmnožování, nechceme-li vymřít.

Zkrátka a dobře, ne každý z těch, co se podílejí na organizaci a prosazování Gay Pride tak činí ze sympatií nebo jiných pozitivních vztahů k LGBT komunitě, ale mají vedlejší záměry, škodlivé pro celou společnost. Tato komunita by se s těmito lidmi a organizacemi měla rozejít a proti nim se vyhranit, především viditelně pro majoritu, která některé z popsaných již jako škůdce vnímá. Tito lidé a organizace LGBT komunitu jednak diskreditují a jednak vůči jejím členům nic pozitivního nezamýšlejí. Naopak, v dlouhodobějším časovém měřítku to mohou být věci horší než jaké prosazují bigoti, pořádající v současné době protiakce vůči Gay Pride. Musí to ovšem udělat tato komunita sama.

2 komentáře:

 1. Také jsem skoro jist, že to není jenom pocit, že jak LGBT komunita, tak i feministické a ekologická hnutí jsou zneužívána v roli užitečných idiotů ať už za účelem zblbnutí, zastrašení a zotročení občanů demokratických států, tak i k tomu, aby se napakovaly bandy cynických zmetků, příjemců dotací na biopaliva, na odchytu CO2 z atmosféry a jeho uskladnění pod zemí, solárních korsárů, haldy neziskovek parasitujících na tom či onom společenském problému, který se pěstují, aby o něj nepřišli a mohli se na něm pakovat po celá desetiletí, jen vyřešit ho opravdu a upřímně nechtějí, protože na koma a čem by se pak „pakovali“? Je jich už tolik, že mám pocit, že je ekonomika prostě neutáhne a složí se jako domeček z karet, asi jako když rakovina zdárně udolá svého nositele.

  OdpovědětVymazat
 2. Řekl bych, že vzdělaní Číňané, krásně vymysleli krátký název bai-zuo pro to, co bychom jinak museli popisovat a vyjadřovat v celých větách, viz článek:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-ona-byla-divka-chuda-4-dod-/p_spolecnost.aspx?c=A170816_221333_p_spolecnost_wag

  Ta jakoby „arijská“ NADŘAZENOST, AROGANCE a PÝCHA a naprostá neúcta k okolí a konfrontační nepřátelský styl vyjadřování a jednání, to je přesně to, co vadí jak těm slušnějším členům komunity, tak i tomu přezíranému zbytku společnosti, který už toho má, jak se říká „tak akorát“ a „plné zuby“.

  OdpovědětVymazat