úterý 29. srpna 2017

Nové slovo našich nepřátel

Bojovníkům za nacpání Evropy a jejích obyvatel pod islámistické jho se obohatil jejich newspeak novým slovem: sekuritace.

Bezpečnost je nebezpečí

Zcela v duchu Orwellova díla 1984 převracejí političtí příznivci islámských teroristů a dalších podobných násilníků elementární logiku.
Obavy (stále narůstající) o bezpečnost svou i svých dětí, narůstající rizika, nutící obyvatele ke stále drastičtějším změnám životního stylu, hrozby další progrese prodobných jevů (protože v čase zatím stále progredují co do intenzity i co do rozsahu postižených území a počtu postižených lokalit), obavy z přelévání těchto negativních jevů do dosud nepostižených oblastí a vše podobné a související, to vše nyní soudruzi multikulturalisté nazývají "sekuritace".
Podle multikulturalistů je tedy zajišťování vnitřní bezpečnosti ve státě a bezpečnosti jeho občanů cosi, co je nežádoucí, a požadování něčeho takového bude zřejmě brzy stejným zločinem, jako projevy "rasismu" a "xenofobie".

Soudruh papež je s nimi

Levicově až ultralevicově orientovaný papež František se nechal minulý týden slyšet, že "důstojnost" imigrantů (alespoň se již oficiálně přestává lhát o tom, že se jedná o uprchlíky) by měla mít přednost před bezpečím občanů.
Uvedená slova jsou v obrovském konstrastu se skutečností, že oběťmi islámu v zemích, odkud islamističtí imigranti přicházejí, jsou v naprosté většině křesťané. Každému logicky uvažujícímu člověku tedy vytane na mysl přinejmenším podezření, že masy islamistů s maskou uprchlíka se jen snaží rozšířit toto násilí do dalších zemí. Násilnosti migrantů v cílových zemích vůči křesťanům a také Židům toto podezření zcela jistě posilují.
Nemusíme ani věřit na Nostradamovo proroctví, podle něhož by měl být František posledním z papežů, aby si člověk dokázal představit, že takové neskrývané odtržení špičky církve od mas věřících a neskrývaně škůdcovské jednání vůči nim by mohlo nastartovat proces, vedoucí k totálnímu rozvratu církve, případně i jejímu rozpadu na více vzájemně se neuznávajících skupin. Přičemž vzniklý rozkol by mohl být horší než z dějepisu známé dvoj a trojpapežství na sklonku středověku.

Zmatení pojmů

Zajištění vnitřní bezpečnosti je jednou z atributivních vlastností státu. Pokud toto není zajištěno, stát pozbývá jakýkoli smysl. Z tohoto důvodu (když jdu jen do naší historie) byla pro nás "nestátem" i hitlerovská třetí říše a opravňovalo to jakoukoli destruktivní aktivitu vůči ní. Což se dělo jak formou odboje, tak i konečným vystoupením lidu v závěru války (kdy to bylo technicky možné) včetně lynčování představitelů "státní" moci, udavačů a podobných zločineckých person.
Dnes se nám bezpečnost občanů snaží vzít EU, která se stále víc a víc aktivně přetváří do podoby "čtvrté říše".
Pochopitelně, vnitřní bezpečnost se primárně týká kmenových obyvatel státu, v republikánském zřízení občanů, v monarchii poddaných. Netýká se imigrantů, kteří nezískali občanství či se nepoddali místnímu vládci. Ti se jistě mohou svézt s tím, že dobře fungující stát zajišťuje bezpečnost plošně, takže z toho mají jedenoznačný profit i neobčané či nepoddaní, nicméně ve fungujícím státě nemůže nastat situace, v níž by byla bezpečnost této skupiny obyvatel kladena nad úroveň zajištění bezpečnosti vlastního obyvatelstva.
Je to zcela jistě dáno mimo jiné i tím, že neobčané mají vůči státu daleko méně povinností, takže stát jim to "oplácí" menší mírou benefitů.
Za určitých okolností mohou být jistě i omezena práva některých vlastních občanů, pokud etnicky nebo ideologicky patří ke zdroji nebezpečí. Takto byla za války omezena práva japonoameričanů v USA nebo Němců ve Velké Británii, bez ohledu na jejich občanství daných států.
Stát, který by nadhodnocoval péči o přivandrovalce a jiné cizáky nad péčí o vlastní obyvatele, se dostane do revoluční situace, která může skončit jeho smetením, případně, podobně jako v Polsku na konci éry socialismu, jeho rozvratem totální lhostejností a nepodporou ze strany občanů.

Delegace bezpečí

V případě fungujícího soustátí, ať už jde o konfederaci, federaci nebo nějaký užší vztah (např. přičleněné autonomní republiky k nějakému základnímu státu) může jistě vláda členského státu delegovat bezpečnostní problematiku na vyšší úroveň, tedy centrální státní moc.
Problém EU spočívá v tom, že sice chce zamezit zajišťování bezpečnosti občanů na úrovni členských států (k tomu směřuje i nucení členských států k odzbrojení obyvatel), ale nemá přitom absolutně žádné instituce a (nad)státní organizace, kterými by tento výpadek mohla nahradit. Po odzbrojení občanů a omezování pravomoci místních ozbrojených složek by vzniklo jen a jen mocenské vakuum jako živná půda pro teroristy (zcela jistě nejen muslimy, ale i např. teroristická organizace ANTIFA by to jistě uvítala) a další zločinecké skupiny (včetně klasického organizovaného zločinu).
Jinými slovy, "sekuritace" je jedním z fiktivních termínů, snažících se zakrýt skutečnost, že EU nechce sebeméně zajišťovat naši bezpečnost, ale naopak udělá vše proto, abychom si ji nemohli zajistit sami.

Kontrast

S evropskými a dalšími "světovými" politiky kontrastuje starosta Benátek, který se nechal naprosto nekorektně slyšet, že kdo zařve na veřejnosti "Aláhu akbar" bude zastřelen než udělá čtyři kroky (a pozdějším výrokem to korigoval na tři).
Podobní politici budou mít po celé EU stále vyšší podporu voličů a soudruzi budou muset vymýšlet stále sofistifikovanější podvody a podrazy, aby jim zabránili masově zvítězit ve volbách.
Stejně tak průběh války v Sýrii a okolí ukázal naprosto rozdílnou efektivitu v boji s islámskými teroristy z chalifátu mezi západními státy a Ruskem. Faktem je, že právě příchod Ruska přivedl džihádisty z chalifátu k porážce, zatímco během "bojového" angažmá západních států (včetně obamovských USA a Izraele) "chalifát" kynul a nabýval na síle.
Lze též připomenout i vysoce účinné ruské akce proti pirátům jak v oblasti Afrického rohu, tak i v průlivech mezi ostrovy na hranici Tichého a Indického oceánu.
Nelze se tedy divit, že nějaká bezpečnostní spolupráce s Ruskem a ukončení nesmyslných ekonomických sankcí proti němu mají stále vyšší podporu rozumných obyvatel.

Vymyšlení "sekuritace" EUroideology je tedy další důvod, proč co nejrychleji odejít z EU.

1 komentář:

  1. V zásadě jde o vyvolávání bouří ve sklenici vody a jejich propagandistického zneužívání k výslednému potlačení demokracie jak v EU jako takové, tak i v jednotlivých členských státech.

    Hnusní lidé, hnusné záměry, hnusné metody a ještě hnusnější má být výsledný stav...

    OdpovědětVymazat